Med flygande tömning ökas tröskans kåpacitet med i 5 procent. Vill man ändå ha spannmålen direkt i vagnar för vidare transport är fältvagn med skruv rätt lösning.

Logistiken runt skördetröskan bestäms ofta av hur spannmålen ska hanteras efteråt. Har man en egen tork och nära mellan fält och gård kan en enklare vagn fungera bra, men ska spannmålen transporteras vidare direkt till extern uppköpare krävs lite mer.

På Ellenholm och Vadensjö Lantbruk investerade man till säsongen 2014 i en fältvagn med skruv för att få en rationell spannmålshantering. Vagnen, som dras av en vanlig lantbrukstraktor, går upp bredvid tröskan som tömmer tanken i farten i vagnen. När vagnen är full körs den till fältkanten och lastar av med skruven till vanliga transportvagnar.

— Det har fungerat mycket bra och fältvagnen har breda däck och går fram fint i fält utan spårbildning, säger Hans Gunnarsson, ägare till Ellenholm och Vadensjö Lantbruk.

Med vagnen har man ökat tröskans kapacitet väsentligt.

— Vi tröskar 650 hektar med en 25 fots tröska som är nio år gammal, då förstår alla att den aldrig står stilla.

OCH DET ÄR JUST DET som är meningen med fältvagnen, att skördetröskan hela tiden är i arbete.

Hans Gunnarsson med Grain Saver fältvagnar

Hans Gunnarsson på Elleholm och Vadensjö Lantbruk är nöjd med Grain Saver fältvagnar.

Hans Gunnarsson berättar att de levererar all spannmål till en extern anläggning direkt i skörd. Tidigare fick tröskan stå stilla vid fältkanten och tanka av i transportvagnarna och ibland försökte man sig på flygande tömning även då så gott det gick.

— Men det blir inte bra med vanliga traktorvagnar ute i fält och har man två efter varandra blir det ingen effektivitet i flygande tömning.

Enligt de undersökningar som gjorts ökas en tröskas kapacitet med 15 procent om man tillämpar flygande tömning. Ändå är det inte många som tillämpar flygande tömning i Sverige.

En av anledningarna kan vara bristen på personal och för att hål-la undan fOr en stor tröska kan det behövas mer än en traktor med fältvagn.

Hans Gunnarsson tycker att deras fältvagn, som är av fabrikatet Grain Saver har fungerat bra.

— Vi valde den eftersom den säljs av Farm Mac, ett företag som arbetat med den här typen av vagnar under många år. Det kändes tryggt och allt har fungerat som det är tänkt.

Fabrikat: Grain Saver
Modell: GS
Volym: 24,5 m3
Axlar: Styrbar BPW-axel
Däck: 680/55R26,5
Cirka pris: 466 000 kronor

MAN KAN ANVÄNDA fältvagnar med skruv till annat än spannmål. Ett exempel är att fylla den med gödning och därefter fylla gödningsspridaren i fält med hjälp av skruven.

— Vi kommer inte att göra det då jag tror att det sliter hårt på vagnen. Om vi bara kör spannmål i skörd och sen har den inne resten av året så kommer den att hålla länge, konstaterar Hans Gunnarsson.

Grain Saver GS har bottentömning över hela vagnens längd och den har delbart la stutrymme för en del för utsäde och en del för gödning.

Den har gummifjädrat drag och höj och sänkbart utlastningsskruv i intervallet 4,5 meter till 2,3 meter.

Anders Niléhn (text och foto)

Artikel i Skånska Dagbladet om GS vagnar Mars 2015, pdf

Artikel i Skånska Dagbladet om GS vagnar Mars 2015.